Polityka prywatności

Polityka prywatności

nordic-talking.pl

1. Administratorem danych osobowych jest Trolltunga Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ul. Polanki 67C, 80-306 Gdańsk, KRS: 0000579294, NIP: 9571081203, REGON: 362700085

2. Dane osobowe Użytkownika gromadzone przez Administratora to:

 • imię i nazwisko 
 • adres mailowy 
 • numer telefonu

3. Dane osobowe gromadzone przez Administratora to dane mające na celu:

 • odpowiednie świadczenie usług dostępnych za pośrednictwem strony internetowej nordic-talking.pl (newsletter, formularz kontaktowy, przesyłanie własnej opinii o projekcie/festiwalu), zgodnie z postanowieniami wskazanymi w dokumencie dostępnym na stronie www – “Regulamin Nordic Talking” 
 • przesyłanie przez Operatora (za uprzednią zgodą) wiadomości – w tym także tych zawierających informacje handlowe i marketingowe. 

4. Dane osobowe są przetwarzane w zakresie niezbędnym dla realizacji celów wymienionych powyżej. Dane nie są przekazywane żadnym innym podmiotom, oprócz tych które posiadają do tego stosowną legitymację prawną.

5. Użytkownikowi przysługuje prawo do:

 • przejrzystej komunikacji i informacji na temat udostępnionych danych, 
 • dostępu do udostępnionych danych, w tym do ich wglądu i nanoszenia poprawek, 
 • usunięcia danych
 • ograniczenia przetwarzania danych
 • przenoszenia danych 
 • sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych. 

6. Użytkownikowi przysługuje prawo uzyskania od Administratora kopii danych, które go dotyczą. Informacja ta może zostać udzielona drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@trolltunga-norweski.com lub info@nordic-talking.pl

7. Użytkownikowi przysługuje prawo do informacji na temat:

 • celów przetwarzania 
 • kategorii danych osobowych 
 • odbiorców lub kategorii odbiorców, którym zostały udostępnione dane
 • planowanego okresu przechowywania danych
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Dane użytkownika są chronione przez informatyczne systemy zabezpieczeń Operatora.

9. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych, Użytkownik może kontaktować się drogą mailową pod adresem: biuro@trolltunga-norweski.com lub info@nordic-talking.pl