Certyfikaty z języka fińskiego

Finlandia

Certyfikaty, potwierdzające zdanie odpowiedniego egzaminu są (często) najlepszym sposobem potwierdzenia znajomości języka. W Finlandii certyfikaty językowe – yleiset kielitutkinnot (YKI) można uzyskać z dziewięciu języków, nas dziś najbardziej interesuje język fiński.

Mamy do wyboru trzy poziomy:

  • perustaso, poziom podstawowy (A1-A2)
  • keskitaso, poziom średniozaawansowany (B1-B2)
  • ylin taso, poziom zaawansowany (C1-C2)

Egzaminy można zdawać kilka razy w roku w wybranych miejscach w całej Finlandii i każdy dorosły może do nich przystąpić. Dla wszystkich zdających w danym dniu jest ten sam test. Najwięcej testów organizuje się na poziomie średniozaawansowanym, test na poziomie najwyższym organizowany jest tylko kilka razy w roku. Egzamin nie jest podzielony na specyficzne dziedziny. 

Egzamin składa się z kilku części: 

  1. Rozumienie tekstu pisanego
  2. Rozumienie ze słuchu
  3. Część ustna (na poziomie podstawowym oraz średniozaawansowanym ta część przeprowadzana jest w studiu i polega na reagowaniu na podane sytuacje, na poziomie zaawansowanym jest to rozmowa/wywiad)
  4. Część pisemna

Każda zdawana część jest oceniana osobno w ramach danego poziomu, czyli np. rozumienie ze słuchu może być ocenione na B2, a część pisemna na B1. Nie jest możliwe uzyskanie oceny np. B1 oraz A2, ponieważ są to dwa różne poziomy. W czasie egzaminu nie można korzystać ze słowników ani innych pomocy. Telefon trzeba oddać przed rozpoczęciem egzaminu.

Aby przystąpić do egzaminu nie jest wymagane uczestnictwo w żadnym kursie językowym. YKI to tak zwane näyttötutkinto, czyli egzamin praktyczny, w czasie którego pokazujemy naszą znajomość danego języka, więc to gdzie uczyliśmy się języka nie ma najmniejszego znaczenia. Przed wyborem odpowiedniego poziomu radzę zapoznać się z ogólnymi wytycznymi dotyczącymi wymaganych umiejętności językowych. 

Opłaty za certyfikaty:

Poziom podstawowy – 100€

Poziom średniozaawansowany -123€

Poziom zaawansowany – 160€

Do czego przydadzą nam się certyfikaty z języka fińskiego?

Certyfikat na poziomie podstawowym jest głównie certyfikatem dla własnej oceny poziomu znajomości języka i szczerze mówiąc nie za bardzo widzę sens zdawania tego egzaminu. Certyfikat na poziomie średniozaawansowanym jest najczęściej zdawanym egzaminem wśród obcokrajowców mieszkających w Finlandii, głównie dlatego, że min. dzięki niemu można potwierdzić znajomość języka fińskiego w przypadku ubiegania się o fińskie obywatelstwo. Certyfikat może być potrzebny w procesie rekrutacji na studia lub o pracę. Chociaż w przypadku poszukiwania pracy w Finlandii, to pracodawca najczęściej sam ocenia znajomość języka bez pytania o certyfikaty. Natomiast w przypadku ubiegania się o pracę w administracji publicznej czy np. o pracę nauczyciela często wymaga się certyfikatu na poziomie zaawansowanym. W procesie rekrutacji poza Finlandią, na stanowiska wymagające znajomości języka fińskiego, certyfikat na pewno będzie pomocny. Poza tym, jeżeli mamy za sobą kilka lat nauki, to warto potwierdzić poziom zaawansowania.

Moje doświadczenia

Zdałam pomyślnie dwa certyfikaty – na poziomie średniozaawansowanym oraz na poziomie zaawansowanym. Pierwszy egzamin wspominam bardzo pozytywnie, chociaż w części rozumienia ze słuchu było dosyć chaotycznie (wielu zdających w jednej sali równocześnie odpowiadających na pytania) co wymagało bardzo dobrej koncentracji oraz ignorowania odpowiedzi innych osób. Ogólnie egzamin nie był stresujący, zdałam ten egzamin po dziewięciu miesiącach intensywnej nauki. 

Egzamin na poziomie zaawansowanym trwał o wiele dłużej i (co zrozumiałe) był znacznie bardziej wymagający. W czasie egzaminu nie ma zbyt wiele czasu na zastanawianie się nad odpowiedziami, każda z części jest naprawdę zaplanowana co do minuty. W czasie tego egzaminu największą trudnością dla mnie była część rozumienia ze słuchu, głównie dlatego, że wypowiedzi nie były powtarzane, co wymagało bardzo dużego skupienia i szybkiego notowania. W części pisemnej były trzy teksty, dwa bardziej formalne oraz jeden, w którym należało przedstawić swoją opinię na dany temat. Przed egzaminem najbardziej obawiałam się rozmowy (nagrywanej) z egzaminatorem, zupełnie niepotrzebnie – to była najprzyjemniejsza część egzaminu. Nie pamiętam dokładnie wszystkich tematów rozmowy, ale jeden z wylosowanych tematów na pewno dotyczył kredytów. Certyfikat na poziomie zaawansowanym zdałam po wielu latach mieszkania w Finlandii, ponieważ chciałam sprawdzić swój poziom. A niewiele później, w czasie ubiegania się o nową pracę, certyfikat ten był jednym z wymogów. Przed samym egzaminem uczęszczałam na kurs przygotowujący, w czasie którego powtarzaliśmy gramatykę, ćwiczyliśmy pisanie oraz mówienie, np. przygotowywanie różnego rodzaju prezentacji. 

Przydatne linki: 

Przykładowe zadania

Informacje o egzaminach

Przydatne materiały

Poziomy znajomości języka obcego

Przejdź do quizu, aby sprawdzić, jak dobrze znasz język fiński:

Leave a reply